RÄDSLOR, FOBIER


Rädsla är en normal och hälsosam del av livet. Den spelar en viktig roll för att hindra oss från att komma in i skadliga situationer och hjälper oss att bestämma när vi ska komma ur situationer som inte nödvändigtvis är de bästa för oss. Under normala omständigheter kan rädsla hanteras genom förnuft och logik. Den tar inte över våra liv eller får oss att
bli irrationella.

Fobier förvandlar dock den normala rädslan till något som är svårt eller omöjligt att kontrollera. Oavsett om man förstår att rädslan är överdriven för ex: harmlösa småkryp eller flygresor så blir det till ett handikapp. Man kan säga att rädslan tagit kommandot över förnuftet.
Med Hypnosterapi, KBT- och NLP processer kommer du att kunna skapa ny förståelse och nya känslomässiga associationer så att fobierna inte längre begränsar ditt liv.