SÖMN STÖRNINGAR

Sömn har en enorm inverkan på vår allmänna hälsa och välbefinnande, den hjälper oss bla att bearbeta dagen, vila och läka. När vi blir sömn berövade kan vi börja känna oss utmattade, sakna motivation och kan lättare överväldigas av stress.Efter en lång period av dålig sömn kan både psykisk hälsa och fysisk hälsa påverkas. Det kan till och med förkorta din livslängd.

Om din sömnstörning har kopplingar till ångest, stress och ohälsosamma vanor kan hypnoterapi hjälpa. Syftet med hypnoterapi för sömnstörningar är att hjälpa dig att upptäcka vad som orsakar dem och att ge dig verktygen för att ändra eventuella dåliga vanor, negativa tankemönster eller problem.

Du lär dig också självhypnontekniker som gör att du kan fortsätta att förstärka dina positiva förändringar själv när du sedan kommer hem.