SMÄRTA

Hypnos är en kraftfull resurs för att lindra smärta. Den grundläggande mekanismen är att ändra hur du uppfattar och reagerar på smärtsignaler för att så minska intensiteten i det du känner. Detta uppnås genom att arbeta med det undermedvetna för att göra grundläggande förändringar i hur ditt sinne förstår och relaterar till smärta.
Det ger en förståelse utav den otroliga kraften i hypnos.