ÖKA SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE

Självkänsla, hur vi uppfattar oss själva; vad vi tycker om oss själva och hur mycket vi värdesätter oss själva. Vår självkänsla består av tankar och åsikter, som ofta bildas under våra första år, om vem vi är och vad vi kan.

Självförtroende, ett sinnestillstånd. När vi känner oss självsäkra accepterar vi oss själva och tror på våra förmågor. När vi inte känner oss självsäkra kan vi bli stressade, oroliga, ouppfyllda och i slutändan olyckliga.

De övertygelser vi har om oss själva kan kännas inrotade och svåra att förändra. Den goda nyheten är att de kan ändras, det tar bara lite tid. Det finns flera sätt att höja din självkänsla, öka självförtroendet och att få en större acceptans, insikt, i att du är värd att älskas för just den du är. Hypnoterapi är mycket effektivt för att förbättra självkänslan och självförtroende eftersom det kommunicerar direkt med det undermedvetna.