MISSBRUK

Upplever du att det finns en destruktiv vana i ditt liv som har blivit utom kontroll?
Alkohol, jobb, mat, nikotin, spelande, sex, läkemedel, sociala medier…?

Om det omedvetna sinnet kan uppleva någon nytta för beteendet, kommer det att anta det beteendet som en klar strategi.Medan vi medvetet kan betrakta detta beteende som destruktivt och potentiellt farligt, ser det omedvetna
bara det som något som ger ett tillförlitligt resultat varje gång.

Vanligtvis börjar ett missbruk som en vana - ett beteendemönster som inte är särskilt skadligt. Med tiden kan det bli
mer kraftfullt och avancerat och så småningom störa ens livskvalitet.När vi minskar vår ångest får vi större intellektuell kontroll över våra liv och lär oss förstå det primitiva känslomässiga sinnet, den del av sinnet som främjar beroendeframkallande beteende.