Det Kreativa Styrelsemötet

Många företag kämpar med sina egna processer, möten som lätt hamnar i slentrian och bara skall genomföras.
Jag erbjuder en möjlighet att få ut maximalt av sitt styrelsemöte. Inledning av styrelsen för att diskutera igenom
agendan för dagen.
Jag kommer in och jobbar praktiskt med kreativa övningar vars syfte är att öppna alla sinnen inför kommande diskussioner.Fortsatt styrelsearbete på egen hand en timme, efter detta någon form av fysisk lätt utmaning, fortsatt styrelse arbete fram till lunch och avslut. En enkel insats som ger organisationer som ” kört - fast ” något att tänka på.