Holistiskt ledarskap  föreläsning

Att leda sig själv, andra och organisationer
 

Hur skapar vi en öppen, ärlig och produktiv arbetsplats med mindre stress, en positivare attityd,
större kreativitet, mer medkänsla där alla kan utveckla sina personliga styrkor, blomstra och
komma till sin rätt?

Är ditt intresse att utveckla individen på alla plan - självkänsla, självförtroende, ansvarstagande,
kreativitet, stresstålighet… Söker du Inspiration, verktyg för att skapa varaktig förändring, skapa
teambuilding och ett positivare kultur klimat på företaget, då är detta något för dig.

Föreläsning har sin bas i Mindfulness, Emotionell Intelligens ( EQ ), Positiv Psykologi, den senaste
medvetande forskningen och Workfulness.  Istället för att som ofta, fokusera på brister, svagheter
och otillräckligheter, så fokuserar vi på det som fungerar, att finna styrkor och möjligheter, att
fokusera på lycka, glädje, att vara i Flow, medkänsla och att fylla dagen med viktiga saker.

En föreläsning som ger dig insikt i kraftfulla metoder och förhållningssätt som skapar friskare, kreativare
och mer harmoniska medarbetare / medborgare och som också, givetvis visar sig på den sista raden i bokslutet.