Mindfulness

Vi lever i ett samhälle där vår livsstil och stress påverkar vår hälsa! En majoritet av de stora folkhälsosjukdomarna kan förebyggas genom att människor förändrar sina levnadsvanor.

Mindfulness minskar stress, oro, ångest, nedstämdhet och sömnproblem. Samtidigt ökar välbefinnandet, minnet och förmågan att fokusera på det som är viktigt.

Hälsofrämjande insatser minskar lidande och sparar pengar.

De vinster jag ser hos mina kunder är bla:

  • Minskade sjukskrivningstal, stress reduktion, bättre sömn.
  • Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivning.
  • Bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning.
  • Stabila och balanserade medarbetare och ledare
  • Ökad effektivitet och produktivitet
  • Bättre kommunikation och mindre konflikter
  • Trygghet inför förändringar
  • Innehåll