Holistiskt ledarskap utbildning

Inre Ledarskap, Teambuilding och Leda andra

Är du intresserad att undersöka hur du kan förbättra arbetsglädjen, energin och produktiviteten
och samtidigt öka lönsamheten i din organisation?

Ledare vill att medarbetare skall vara engagerade i sitt arbete och i organisationen som helhet.
Ett sätt att uppnå detta är att arbeta utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt vilket har flera
positiva effekter i organisationer. Utgångspunkten i detta är att fokusera på styrkor och möjligheter
istället för svagheter och problem samt stödja och underlätta enskilda medarbetares utveckling till
god självkänsla .

Identifiera och utveckla dina egna och medarbetarnas unika talanger, styrkor och handlingskraft.
Bli en mästare på att uppmärksamma framsteg i vardagen och locka fram det bästa i varje individ,
team och situation.

Långsiktigt framgångsrika organisationer skapas genom att strategiskt och systematiskt stödja och
underlätta enskilda medarbetares utveckling av god självkänsla.