Zhineng QiGong

Dr Ming Pang är en Kinesisk stormästare som är utbildad både i västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin. Han skapade på 1980 talet en ny, modern och mycket effektiv qigong som han kallar för Zhineng Qiqong.

Zhineng Qigong är meditation i rörelse, träning för både kropp och sinne. Det är en bra metod för att träna upp förmågan att vara medvetet närvarande.

Zhineng Qigong är väldigt effektivt för att förbättra både kroppslig och mental hälsa. Regelbunden träning ger en stark, smidig, rörlig kropp och ett fokuserat balanserat medvetande. Koncentrationsförmågan, kroppskännedomen och hållningen förbättras. Förmågan att hantera stress och att kunna slappna av på djupet ökar. Om du har värk, är stel eller känner dig stressad kan man med regelbunden träning snabbt märka en klar förbättring

Har du aldrig prövat den här typen av träning förut kommer du att bli överraskad över hur enkla och sköna rörelserna är. rörelserna gör att du slappnar av mentalt, andningen blir lugnare, djupare och cirkulationen kommer igång i hela kroppen.